Liczba odwiedzin strony: 88005 Osób na stronie: 2
 

Justyna Piasecka
Komornik w Kamiennej Górze

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 92 poz. 1044 - Zmiana ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
USTAWA z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z dnia 17 listopada 1999 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 oraz z 1998 r. Nr 127, poz. 847) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 9: a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3.  Rada miasta stołecznego Warszawy wybiera i odwołuje Prezydenta m.st. Warszawy bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.", b)  po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: "4.  Funkcji Prezydenta m.st. Warszawy nie można łączyć z: 1)   pełnieniem innych urzędów lub funkcji w administracji publicznej, 2)   dodatkowym zatrudnieniem. 5.   Do członków Zarządu m.st. Warszawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483).";   2)   art. 18 otrzymuje brzmienie: "Art. 18.  W gminach warszawskich przewodniczącym zarządu jest burmistrz.";   3)   skreśla się art. 19-21. Art. 2.  Od dnia wejścia w życie ustawy Prezydent m.st. Warszawy pełni obowiązki Prezydenta m.st. Warszawy do wyboru nowego Prezydenta m.st. Warszawy i obowiązki burmistrza gminy Warszawa-Centrum oraz zarządu gminy Warszawa-Centrum do wyboru burmistrza gminy Warszawa-Centrum oraz zarządu gminy Warszawa-Centrum. Art. 3.  1. Rada m. st. Warszawy wybiera Prezydenta m.st. Warszawy i Zarząd m.st. Warszawy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 2. Rada gminy Warszawa-Centrum wybiera burmistrza i zarząd gminy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu,...
KRS 0000051934 - GOSPODARSTWO ROLNE "WONIEŚĆ" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GOSPODARSTWO ROLNE "WONIEŚĆ" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
51A 64-030 WONIEŚĆ ŚMIGIEL KOŚCIAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(65) 518-61-90 (65) 518-52-90 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
698-001-48-69 410211001 0000051934
KRS 0000051933 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOWARZYSZENIE 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
87-140 SKĄPE CHEŁMŻA TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
879-248-90-66 340188871 0000051933
KRS 0000051932 - "STOWARZYSZENIE LOTNICZE ZGORZELEC"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STOWARZYSZENIE LOTNICZE ZGORZELEC" STOWARZYSZENIE 2001-10-23 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
3-GO MAJA 26 59-900 ZGORZELEC ZGORZELEC ZGORZELECKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 231090837 0000051932
KRS 0000051931 - SPOŁECZNE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW CZWÓRKI "SZCZYPAWKA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW CZWÓRKI "SZCZYPAWKA" STOWARZYSZENIE 2001-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚW.KINGI 2/1 71-032 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
852-235-49-65 812491512 0000051931
KRS 0000051930 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PETREX" PIĄTKOWSKI JANUSZ PTAK JERZY PTAK TERESA - SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PETREX" PIĄTKOWSKI JANUSZ PTAK JERZY PTAK TERESA - SP. J. SP. J. 2001-10-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BLISKA 7B 09-409 PŁOCK M. PŁOCK M. PŁOCK MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
774-101-00-30 610224150 0000051930
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Kamienna Góra HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Justyna Piasecka Komornik w Kamiennej Górze
adwokat dolnośląskieradca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiesyndyk dolnośląskiekancelaria prawna dolnośląskiedoradztwo prawne dolnośląskieprawnikReklama